Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7 with no alternative available. in /home/trbhaber/public_html/wp-includes/functions.php on line 3073

Notice: wp_deregister_script hatalı çağırıldı. Betikler ve stiller wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts, ya da login_enqueue_scripts kancalarından önce kayıt edilmemeli ya da sıraya alınmamalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Hata ayıklama belgesine bakınız. (Bu mesaj 3.3 sürümünde eklendi.) in /home/trbhaber/public_html/wp-includes/functions.php on line 3114

Notice: 2.2 versionundan beri get_bloginfo çağrıldığı parametre ile geçerliliğini yitirmiş! home seçeneği bloginfo() fonksiyon ailesi için geçerliliğini yitirmiş. url seçeneğini kullanın. in /home/trbhaber/public_html/wp-includes/functions.php on line 3071

Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/trbhaber/public_html/wp-content/themes/wpmedyahaber/header.php on line 190